KABAR

Badan Legislatif

Pengasuh                                                       : KH. A. Hisyam Syafa’at, Sos.I,. MH

Ketua Umum                                                 : KH. Drs. M. Hasyim Syafa’at

Sekretaris                                                      : KH. Ahmad Munib Syafa’at, Lc. M.Ei

Kabid Pembangunan                                  : KH. Afif Jauhari Syafa’at

Wakil Kabid                                                    :  Agus Azidni Ilma

Pembantu Umum                                       : KH. Ahmad Mudlofar Sulthon

Wakil Kabid                                                    : KH. Abdul Malik Syafa’at, S.Sos.I MH

Kabid. Pendidikan & Pengajaran  : DR. KH. Abdul Kholiq Syafa’at, MA

Wakil Kabid                                                    : Drs. Anas Saeroji, M.Pd.I

Kabid. Keuangan                                          : KH. Ahmad Munib Syafa’at, Lc., M.EI

Wakil Kabid                                                    : Moh. Yasin, S.Pd.I

Kabid. Pengembangan Pesantren            

Dan Masyarakat                                           : KH. Ahmad Mubasyir Syafa’at, S.Pd.I

Wakil Kabid                                                    : Agus H. Adib Faizy Hisyam, S.Sos.I         

Sekretaris Kabid                                           :  Agus M. Ishaq, S.Pd

Kabid. Kepesantrenan                               :  KH. Aly Asyiqin, S.Ag

Wakil Kabid                                                      :  Agus H. Fakhry Aly Hasyim

Kabid. Keamanan dan Ketertiban           :  KH. Jabir Muda, M. Pd.I

Wakil Kabid                                                      :  Agus H. Fakhry Aly Hasyim

Pembantu Umum                                       :  KH. Abdul Malik Syafa’at, S.Sos.I MH

                                                                             : KH. Aly Asyiqin

                                                                             : KH. Hidayatul Fikri

                                                                             : Ny. Hj. Dra. Mahmudah Hisyam

                                                                             : Ny. Hj. Handariyatul Masruroh

                                                                             : Ny. Hj. Nafisah Hisyam, BA

                                                                             : Ny. Hj. Nurun Nadliroh, S.Pd.I

©2015 − Yayasan Pondok Pesantren DarussalamBlokagung